نویسنده: سبحانی، جعفر

کلمات کلیدی : بطلان معامله، معامله صحیح، صحت عقد

عنوان «دو معامله در یک معامله» در کتاب های فقهی و حدیثی مطرح شده است. در تفسیر این عنوان در روایات شیعه و سنی میان فقیهان اختلاف نظر پیش آمده است. ابتدا روایاتی را که شیعه و سنّی نقل کرده اند مطرح می کنیم و سپس وارد اصل موضوع می شویم.

 :: موضوعات مرتبط: حقوق، فقه
ن : ميثم
ت : یکشنبه بیست و هشتم دی 1393
 نویسنده: عاملی، سید حسن

کلمات کلیدی: شرط ضمن عقد جایز، شرط ضمن عقد، لزوم شرط ضمن عقد، عقد جایز، العقد، مضاربه

چکیده: مقالة حاضر ، تلاشی است در جهت بررسی و تبیین چگونگی تبعیت شرط ضمن عقد؛ به این معنا که شرط علی الاطلاق، باید از لزوم و جواز عقد تبعیت کند یا اینکه می توان ماهیتی مستقل از عقد برای آن قائل شد.
نگارنده برای بررسی تفصیلی بحث، ابتدائاً شروط را به دو دسته کلی شروط دارای التزام مستقل از عقد (شرط وکالت ضمن عقد نکاح) و شروط فاقد التزام مستقل از عقد (شرط صفت) تقسیم کرده سپس اقدام به بررسی تفصیلی و بیان نظریات مختلف هر یک از این صور نموده است.

 :: موضوعات مرتبط: حقوق، فقه
ن : ميثم
ت : یکشنبه بیست و هشتم دی 1393
نویسنده: افضلی قادی، فرحناز؛فارغ التحصیل - معارف اسلامی

کلمات کلیدی : عصبه، اهل سنت، تعصیب، وارث، امامیه، فریضه، ذکور، ذوی الارحام، ثلث، وراث،

مقاله «تعصیب » در فقه و حقوق اسلامی از جمله تحقیقات دانشجویی موجود در آرشیو مرکزی تحقیقات دانشگاه امام صادق «علیه السلام » است که به بهانه موفقیت نگارنده آن، خانم فرحنازافضلی دانش آموخته این دانشگاه درآزمون سراسری کارشناسی ارشد برای چاپ در نشریه انتخاب شده است.

 :: موضوعات مرتبط: حقوق، فقه
ن : ميثم
ت : یکشنبه بیست و هشتم دی 1393
نویسنده: حاجی ده آبادی، احمد

کلید واژه : قوانین موضوعه، حقوق غیرمدون، نظام حقوقی، فقهی، فقه حکومتی، تفاوتهای نظام حقوق مدون، حکم شرعی، نظام حقوق غیرمدون، نظام حقوق مدون، موضوعه،

اشاره

فقه به عنوان نظام حقوقی اسلام از زمره نظامهای حقوق نوشته است که قانون در آن نقش مهمی را ایفا می کند. درنتیجه مباحث مربوط به قانون همچون قانون گذاری، قانونگذار، قانون گرایی و... اهمیتی ویژه برای فقه دارند.

در قانون نگاری فقهی یا انعکاس فقه در قوانین موضوع، مشکلاتی وجوددارد که در این نوشته به پاره ای از آنها اشاره و حتی الامکان پیشنهاداتی را ارائه می دهد.

 :: موضوعات مرتبط: حقوق، فقه
ن : ميثم
ت : شنبه بیست و هفتم دی 1393

 نویسنده: هاشمی، سید محمود؛

کلمات کلیدی : قصاص، تازیانه، محکوم، حکم بی‌حس، دردناک بودن کیفر، مماثله، قطع عضو، قاتل، اجرای کیفر، 

آیا هنگام اجرای حد یا قصاص، بی حس کردن عضوی که می خواهند آن را قطع کنند یا بی حس کردن بدن شخصی که محکوم به تازیانه یا رجم شده، جایز است؟ این پرسشی است که امروزه در پرتو پیشرفتهای علم طب و فنون جدید جراحی خودنمایی می کند.:: موضوعات مرتبط: حقوق، فقه
ن : ميثم
ت : دوشنبه بیست و دوم دی 1393
نویسنده : محمد صادق مزینانی 

در گفتار پیشین به نقد و بررسی دیدگاهها درباره خلأهای قانونی پرداختیم. گفتیم: خلأ قانونی به این معنی که موضوع وحادثه ای پیش بیاید که در شریعت اسلامی حکم آن به گونه ای روشن و یا فراگیر بیان نشده باشد نداریم; امّا به این معنی که شریعت حکم پاره ای از مسائل و رخدادها را بر عهده حکومت، عقل و… گذاشته باشد پذیرفتیم.

 :: موضوعات مرتبط: حقوق، فقه
ن : ميثم
ت : دوشنبه بیست و دوم دی 1393
نویسنده : عمران حلیمی

چکیده

مالکیت معنوی اگر چه در حقوق موضوعه دارای سابقه ای نسبتاً طولانی است، اما در فقه شیعه از موضوعات مستحدثه فقهی به شمار می آید و فقها باید حکم آن را از مبانی فقهی شیعه استخراج کنند و در اختیار جامعه اسلامی قرار دهند.

 :: موضوعات مرتبط: حقوق، فقه
ن : ميثم
ت : یکشنبه بیست و یکم دی 1393

نويسنده : دكتر سيد مهدي موسوي شهري

در قوانين مدون، ما با دو كلمه روبرو مي شويم:سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت.
در جامعه ما گاه اين دو به يك معني به كار رفته و گاه از هم تفكيك شده اند و با معاني مختلف مطرح شده اند.اما سرقفلي وجهي است كه مالك (خواه مالك عين باشد يا منفعت) در ابتداي اجاره و جداي از مال الاجاره از مستاجر مي گيرد تا محل را به وي اجاره بدهد و واگذار كند.:: موضوعات مرتبط: حقوق، فقه
ن : ميثم
ت : سه شنبه یازدهم آذر 1393
گردآورنده:هانیه اخباریه

سرقفلی چیست؟

حق سرقفلی حقی است که بازرگان و کاسب به جهت تقدم در اجاره، شهرت جمع آوری مشتری و غیره نسبت به محلی پیدا می‌کند

ماده 6- هرگاه مالک، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نماید می تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستأجر دریافت نماید. همچنین مستأجر می تواند در اثناء مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر یا مستأجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت کند، مگر آنکه در ضمن عقد اجاره حق انتقال به غیر از وی سلب شده باشد.:: موضوعات مرتبط: حقوق، فقه
ن : ميثم
ت : سه شنبه یازدهم آذر 1393
نویسنده:احمد رمضانى
چکیده:
 اختلاس اموال عمومى، همزاد با تشکیل حکومت مطرح بوده و قدمتى به اندازه خود دولتها دارد. اختلاس از جمله تعدیات کارمندان و کارکنان دولت و مؤسسات و شرکتهاى دولتى و یا وابسته به دولت و یا سایر ماموران به خدمات عمومى است که به اموال متعلق به دولت‏ یا اشخاص دیگر، صورت میگیرد و همواره به عنوان تهدیدى جدى علیه دولت و ملت قلمداد میگردد.:: موضوعات مرتبط: حقوق
ن : ميثم
ت : سه شنبه دوازدهم شهریور 1392
نويسنده:يحيي پيرعباسي
چكيده
 در مواد 949 تا 946 قانون مدنی آمده است: «زوج از تمام اموال زوجه ارث مي‌برد ليكن زوجه (فقط) از اموال ذيل: 1- از اموال منقوله از هر قبيل كه باشد 2- از ابنيه و اشجار... هرگاه، ورثه از اداء قيمت ابنيه و اشجار امتناع كنند زن مي‌تواند حق خود را از عين استيفاء نمايد». از آنجا كه به نظر برخي از فقها زوجه از عين زمين ارث نمي‌برد، قانون مدني هم به تبعيت از نظر اين گروه، زنان را از عين زمين محروم كرده است،:: موضوعات مرتبط: حقوق، فقه
ن : ميثم
ت : سه شنبه دوازدهم شهریور 1392
نويسنده: سيد علي علوي قزويني
چكيده
 احكام مربوط به عدة زنان در قوانين اسلامي متناسب با كرامت و ارزش انساني زنان وضع و تشريع شده است. اين تكليف (عده) آثار فقهي و حقوقي فراواني به دنبال داردو گسترة آن بسياري از زنان جامعه را شامل مي­شود؛ لذا شناخت دقيق اين مسأله و تشخيص محدوده زماني آن نسبت به حالات و وضعيت‌هاي مختلف زنان از اهميت بسزايي برخوردار است، به ويژه اينكه امروزه با پيشرفت دانش پزشكي و امكان اخراج رحم، سوالات جديدي نيز در اين رابطه مطرح مي­شود، در اين مقاله عده زنان در حالات مختلف از جمله عده طلاق، عده وفات، عده زنان باردار، عده در عقد موقت و زنان فاقد عده مورد بررسي قرار گرفته؛ همچنين عدم لزوم رعايت عده براي زنان فاقد رحم و نگه داشتن دو حيض در نکاح موقت پيشنهاد شده است.:: موضوعات مرتبط: حقوق، فقه
ن : ميثم
ت : سه شنبه دوازدهم شهریور 1392
نویسنده: دکتر علیرضا یزدانیان
چکیده:
یکی از سؤالاتی که در خصوص منابع حقوق موضوعه ایران قابل طرح است، استفاده از قرآن و فقه در تدوین مقررات می باشد. با توجه به تفاوت منابع اجتهاد در بین شیعه و اهل سنت بدواً این مطلب جای بحث است که آیا برای فقه شیعه استناد به روایات ارجح بوده یا قرآن و به تبع آن این سؤال مطرح می گردد که آیا حقوق ایران که اصولاً متخذ از فقه شیعه می باشد از قرآن نیز مدد گرفته است یا نه؟ از سوی دیگر از زمان پیدایش حقوق، دین و مذهب و اعتقادات قلبی منبع عظیمی برای حقوق به شمار می رفته است.:: موضوعات مرتبط: حقوق، فقه، تفسير و علوم قرآني
ن : ميثم
ت : سه شنبه دوازدهم شهریور 1392
قانونگذار در وضع و تصويب مقررات جزائي راجع به صدور چك تنها به بيان انواع چكهاي صادره از سوي اشخاص يا بانكها بسنده نموده و در قوانين مختلف مربوط به صدور چك كه بعد از تصويب قانون تجارت در سالهاي 1331 – 1337 – 1344 و 1355 و اصلاحيه قانون اخير در سال 1372 وضع گرديده تعريف جامعي از چك ارائه نداده است. لذا ناگزير هستيم كه براي دستيابي به تعريف چك به قانون تجارت مراجعه و از آن بعنوان قانون مادر استفاده نمائيم .:: موضوعات مرتبط: حقوق
ن : ميثم
ت : سه شنبه دوازدهم شهریور 1392

نویسنده: علی محمد حیدری نراقی

وَ اِن کُنتُم عَلی سَفَرٍ وَ لَم تَجِدوُا کاتِباً فَرِهانَ مَقبُوضَهٌ.(1)
«و اگر در سفر بودید و نویسنده ای نیافتید، گروگان بگیرید،(گروگانی که در اختیار طلبکار قرار گیرد)».
همان طور که قرآن با رباخواری و احتکار کردن و بخل، سخت مبارزه کرده، برای امور تجاری و اقتصادی نیز مقررات دقیقی بیان داشته است تا هرچه بیشتر سرمایه ها رشد طبیعی خود را بنماید و هیچ گونه بن بست و اختلاف و نزاعی رخ ندهد. 
:: موضوعات مرتبط: حقوق، فقه
ن : ميثم
ت : سه شنبه دوازدهم شهریور 1392
نویسنده:ایه الله دكتر سيد مصطفي محقق داماد
مقدمه:
از شروطي كه براي قطع يد سارق متذكر شده اند، محرز بودن مال مسروقه است. به عبارت ديگر در سرقت حد قطع دست اجرا نمي شود مگر اينكه مال مسروقه را حرز خارج شده باشد. از اين رو مي توان از آن با استفاده از روايات و با تعبير ( لا قطع الافي حرز ) به مثابه يك قاعده كلي ، در اجراي حد سرقت ياد كرد.
منابع و مستندات فقهي اعتبار اين شرط ،مفهوم لغوي و اصطلاحي حرز، مصاديق مشتبه محل اختلاف آن در اين نوشتار مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت.:: موضوعات مرتبط: حقوق، فقه
ن : ميثم
ت : جمعه هشتم شهریور 1392
نویسنده:موسوي بجنوردي

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمه

موضوع اين گفتار بحث در باره كتاب عزيز بعنوان يكي از ادله اربعه است.
در مقدمه ميگوئيم كه قرآن كريم از حيث حجيت قطعيالصدور است. قرآن معجزه خالدهاي است كه بالاتر از آن را در جهان هستي نميتوان يافت. قطعيت صدور كتاب كريم مبتني بر دو امر است. نخست صدور كتاب از جانب خداي تعالي و تواتر اين امر بين مسلمانان كه موجب قطع است. دوم اعجاز قرآن است در فصاحت و بلاغت و مضامين آن و نيز تحدي قرآن و عدم جواب همگان به اين تحدي و اخبار مغيبات كه صدق آنها آشكار گرديده است.:: موضوعات مرتبط: فقه، تفسير و علوم قرآني
ن : ميثم
ت : جمعه هشتم شهریور 1392
نویسنده : داود فیرحی

اعلاميه جهاني حقوق بشر كه در دهم دسامبر 1948م با چهل و هشت رأي موافق و هشت رأي ممتنع به تصويب رسيد (1) از همان ابتداي شكل‌گيريِ مقدمات آن، مناقشات مهمي را برانگيخت و تفاوت‌هاي بنيادي فراواني را در ارزش‌ها و فرهنگ‌هاي ملل آشكار ساخت. اين مناقشات و تفاوت‌ها، سرانجام در دو قلمروي «بين‌تمدني» و «درون¬تمدني»، و سه عرصة «فلسفي»، «تاريخي» و «عملي» آرايش يافت.يكي از پايدارترين مسائل اين بود كه حقوق بشر را بايد بر چه مبنايي اعلام كرد.:: موضوعات مرتبط: حقوق، فقه
ن : ميثم
ت : پنجشنبه بیست و چهارم مرداد 1392
چکيده
کاوش در زيرساخت هاي نظري و پايه هاي استوار کننده کيفر در آموزه هاي ديني در دو محور باورهاي کلي يا جهان بيني و نيز تحليل مجازت هاي وضع شده ، در آن ، مطرح مي باشد. مختار بودن انسان، حق بودن مجازت هاي ديني و به دليل پيوند با حقانيت خداوند، در رديف قضا و قدر الهي جاي داشتن جرم و پيامد هاي ناشي از آن و نمونه هايي از اين دست ، سيماي نخست اين بررسي را سامان مي بخشند. از سوي ديگر، مقاله به کندو کاو در زواياي گوناگون قصاص در قلمرو محور دوم پرداخته است و در اين زمينه، پس از نپذيرفتن دلايل مخالفان همچون به حساب آوردن حق حيات در دريف حقوق طبيعي و در نتيجه، حق نداشتن جامعه در ستاندن آن، به دفاع از حقانيت اين مجازات پرداخته است.
کليد واژه ها: مباني،مجازات،رحمت،بازتاب،رفتار،ستاننده حيات،قصاص،مقابله به مثل،خون مسلمان،پيش گيري.
:: موضوعات مرتبط: حقوق، فقه
ن : ميثم
ت : پنجشنبه بیست و چهارم مرداد 1392
نویسنده:دكتر عليرضا محمد زاده وادقاني
چكيده : از ديرباز در نظامهاي حقوقي نوشته نقشه رويه قضائي به عنوان يک منبع حقوقي همواره مورد بحث و موجب افتراق بين انواع نظامهاي مزبور بوده و هست. حقوق داخلي نيز از اين قاعده مستثنا نشده است. برخي آن را سازنده و موجد قاعده حقوقي مي دانند و بدين منظور از اصول 167 و73 قانون اساسي استمداد مي جويند پاره اي ديگر از حقوقدانان منكر نقش خلاق رويه اي هستند اينان نظر خود را با توسل به اصل 57 قانون اساسي و نيز مواد5 و 198 قانون آئين دادرسي مدني استحكام مي بخشند اين مقاله تحقيقي است در موضوع مورد بحث در حقوقهاي ايران و فرانسه كه در دوگفتار تنظيم شده است. گفتار نخست به نظريه ها و توجيهات مخالفان نقش خلاق رويه قضائي اختصاص داده شده و در گفتار دوم كوشش شده است عقايد طرفدران رويه قضائي بعنوان منبعي از حقوق عنوان گردد سرانجام سعي شده است با جمع بندي نظريه هاي گوناگون نقل شده ونيز با توجه به پيشينه تاريخي نقش رويه قضائي در كنار ساير منابع حقوقي در نظامهاي بزرگ حقوقي ، جايگاه واقعي آن در عالم حقوق ترسيم شود:: موضوعات مرتبط: حقوق
ن : ميثم
ت : سه شنبه یکم مرداد 1392